Факултет Музичке уметности

Скриптарница

Скриптарница Факултета музичке уметности налази се у соби број 1 Факултета. У њој се могу купити сва издања Факултета по реалним ценама. Осим тога, у Скриптарници Факултета се врши услуга фотокопирања.

Ценовник фотокопирања у Скриптарници Факултета музичке уметности:

A4 ФОТОКОПИРАЊЕ једнострано – 3,5 динара
А4 ФОТОКОПИРАЊЕ обострано – 3 динара
А3 ФОТОКОПИРАЊЕ једнострано – 7 динара
А3 ФОТОКОПИРАЊЕ обострано – 6 динара

Радно време Скриптарнице: радним данима од 9.30 до 17.30 ч.

+381 11 36 10 960

Контакт:
Биљана Андрејић, виши-стручно-технички сарадник продаје
Анђелка Денчић, продавац