Факултет Музичке уметности
четвртак, 10. јун 2021.
Одржане презентације пројекта RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

Џенифер Ворд (Jennifer Ward), уредница Издавачког центра RISM (Франкфурт, Немачка), одржала је током маја две онлајн презентације о пројекту RISM (Répertoire International des Sources Musicales). Током прве презентације, одржане 17. маја 2021, објашњен је циљ RISM-а, затим каталог који пружа податке о историјским музичким изворима из читавог света, као и могућности његове примене у областима дигиталне хуманистике и дигиталне музикологије. Неколико дана касније, 20. маја, Џенифер Ворд је представила је интерну базу RISM-a под називом MUSCAT, софтвер за каталогизацију различитих типова докумената (музичких рукописа, штампаних музикалија, либрета, трактата). Презентације су одржане на иницијативу проф. др Иване Перковић, а присуствовали су професори, студенти, као и шеф Библиотеке ФМУ.
Успостављање контакта са уредницом RISM-a представља добро полазиште за укључивање српских музиколога и библиотекара у овај међународни пројекат и представљање српског музичког наслеђа на међународно признатој платформи која је у слободном приступу (https://opac.rism.info).