Факултет Музичке уметности
уторак, 2. новембар 2021.
Новости Катедре за етномузикологију

Ванредни професор др Селена Ракочевић и Здравко Ранисављевић су учествовали на конференцији Удружења фолклориста Србије посвећеној нематеријалном културном наслеђу са радом „Традиционални плес у Србији – између нематеријалног културног наслеђа и савременог стваралаштва“.

Редовни професор др Мирјана Закић је учествовала на међународној конференцији Удружења фолклориста Србије, посвећеној нематеријалном културном наслеђу са радом „Заштита праксе свирања на кавалу на Косову и Метохији“.

Конференција је одржана у Тршићу од 2. до 4. октобра 2021. године.


Ванредни професор др Селена Ракочевић је као гостујући професор предавала на КОРЕОМУНДУСУ, интернационалном мастер програму посвећеном етнокореолошким и антрополошким истраживањима плеса у оквиру интензивног курса о плесу као нематеријалном културном наслеђу света. Овај курс је спроведен на Клермонт Фернанд универзитету у Француској.
Селена Ракочевић је током две недеље, у периоду од 11. до 23. октобра, одржала серију предавања обједињених насловом „Изазови очувања нематеријалног културног наслеђа: Перспективе етнокореолога из Србије“.
Предавања су, из епидемиолошких разлога, одржана онлајн, што је отворило могућност да се слушаоцима придруже и студенти ФМУ.

Предавање Селене Ракочевић „Изазови очувања нематеријалног културног наслеђа: Перспективе етнокореолога из Србије“