Факултет Музичке уметности

др Селена Ракочевић

ванредни професор за ужу научну област Етнокореологија

Ванредни професор др Селена Ракочевић je од 1997. године наставник на Катедри за етномузикологију на предмету Етнокореологија. До сада је објавила већи број стручних радова, четири CD и DVD издања, и шест књига: Вокална традиција банатских Срба околине Панчева (1999), Вокална традиција Срба у Доњем Банату (2002), Игре плесних структура (2011), Традиционални плесови Срба у Банату (2012), Фестивал као стратегија дијалога. Десет година ETHNO.COMа (2014), Dance field research and intercultural perspectives – Easter customs in the village of Svinitsa, eds. Selena Rakočević and Liz Mellish (2016).

Области педагошких и научно-истраживачких интересовања Селене Ракочевић су усмерене на музичку и плесну традицију Баната у светлу мултикултуралног и мултиетничког контекста и историја етнокореологије као самосвојне научне дисциплине. Члан је Борда Студијске групе за музику и плес југоисточне Европе Међународног савета за традиционалну музику и управног одбора Центра за истраживање и очување традиционалних игара Србије (ЦИОТИС)