Факултет Музичке уметности
понедељак, 26. јул 2021.
Објављен нови број Интернационалног часописа за музику „Нови звук“ (57/I, 2021)

Објављен је 57. број Интернационалног часописа за музику Нови звук / New Sound International Journal of Music, који издаје Катедра за музикологију Факултета музичке уметности у Београду.
Штампано издање новог броја је на енглеском језику, док електронско издање садржи текстове на српском и енглеском језику и доступно је у режиму отвореног приступа на сајту Часописа.