Факултет Музичке уметности

Нови звук, међународни часопис за музику

Нови звук, међународни часопис за музику, научни je часопис у којем се промовишу музичка креативност и теоријски концепти о музици – музиколошки, етномузиколошки, аналитички, филозофски, естетички и други. У часопису се представљају савремена и традиционална српска музика у свету, али и провокативне теме везане за музику или научне дисциплине о музици других земаља. Широки опсег тема подразумева питања у вези са композиторским поетикама, новим композицијама, различитим истраживачким проблемима и тако даље, из аспекта аналитичке и контекстуалне, музиколошке интерпретације. Часопис садржи и преглед међународних фестивала нове музике, рецензије књига и компакт дискова, као и рецензије одбрањених мастер теза, магистарских теза и докторских дисертација.
Публиковање међународног часописа за музику Нови звук помаже Министарство културе Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Организација музичких аутора Србије – СОКОЈ.
Међународни часопис за музику Нови звук категоризован је као национални часопис од међународног значаја у области хуманистичких наука и класификован у листи ERIH (European Reference Index for the Humanities).

Интернет страница: www.newsound.org.rs

Контакт редакције: new.sound.journal@gmail.com

2023.

NEW SOUND NO. 62/II (2023)

НОВИ ЗВУК БРОЈ 61/I (2023)

НОВИ ЗВУК БРОЈ 60/II (2022)

2022.

Нови Звук број 59/I (2022)

2021.

Нови Звук број 58/II (2021)

Нови Звук број 57/ I (2021)

Нови Звук број 56/ II (2020)