Факултет Музичке уметности
понедељак, 16. мај 2022.
др Јасмина Талам гост Катедре за етномузикологију

Етномузиколог др Јасмина Талам, професор на Одсеку за музикологију и етномузикологију Музичке академије Универзитета у Сарајеву (Босна и Херцеговина), одржаће у периоду од 16. до 20. маја 2022. године низ предавања на Факултету музичке уметности у Београду, намењених студентима етномузикологије.
Гостујућа настава проф. др Талам организује се у оквиру Еразмус+ програма мобилности.