Факултет Музичке уметности
четвртак, 1. јул 2021.
Усвојене прелиминарне Ранг листе кандидата
Наставно-уметничко-научно веће Факултета музичке уметности донело је на седници 1. јула 2021. године, Одлуку о усвајању прелиминарне Ранг листе кандидата који су стекли право уписа у прву годину основних академских студија у академској 2021/22. години.
Прелиминарнa Ранг листa се може видети на линку:  https://prijemni.fmu.bg.ac.rs/