Факултет Музичке уметности
недеља, 12. септембар 2021.
Пријава на Конкурс за упис на МАС, САС и ДАС за академску 2021/22. годину

Пријава на Конкурс за упис на Мастер, Специјалистичке и Докторске академске студије за академску 2021/22. годину врши се искључиво електронским путем (онлајн) путем линка: https://prijemni.fmu.bg.ac.rs/Onlineregistracija

Пријава се врши искључиво у следећим терминима:
Мастер академске студије 17. 9. и 20. 9. 2021. године од 9.00 до 12.00 часова
Специјалистичке академске студије 15.9.2021. године од 9.00 до 12.00 часова
Докторске академске студије 16.9.2021. године од 9.00 до 14.00 часова

Документација се шаље у формату ПДФ, у једном заједничком документу који садржи све неопходне обрасце, максималне величине 5 МБ.
Сва друга документација (партитуре, семинарске радове, приступне радове, као и спискове значајних наступа) такође се доставља у електронском облику у ПДФ формату.
За пријаву на студијски програм Музичка режија потребно је доставити и аудиограм урађен у надлежној здравственој институцији.

У случају било какве врсте проблема са пријавом, потребно је обратити се са имејл адресе која је коришћена у пријави на следећу адресу: vnenadic@fmu.bg.ac.rs

Кандидат се успешно пријавио када на имејл добије следећу поруку:
„Успешно сте предали документацију за полагање пријемног испита на Факултету музичке уметности у Београду.“

Кандидати који положе пријемни испит и налазе се на Ранг листи до броја одобреног за упис на жељени студијски програм, оригиналну документацију доносе приликом уписа.
Уколико се утврди да документација није важећа, Факултет музичке уметности задржава право измене Ранг листе, позивом на упис следећег кандидата са Листе.

Сви детаљи о пријемном испиту на Мастер, Специјалистичке и Докторске академске студије могу се наћи на страници Пријемни испити, као и у Информатору за упис кандидата на мастер, специјалистичке и у прву годину докторских студија у академској 2021/22. години.