Факултет Музичке уметности
понедељак, 4. октобар 2021.
Упис на прву годину Докторских и Специјалистичких академских студија

Упис на прву годину Докторских и Специјалистичких академских студија у школској 2021/22. години обавиће се према следећем распореду:

8.10.2021. године Специјалистичке академске студије
9.10.2021. године Докторске академске студије

Документа потребна за упис:

 • Оригинал дипломе о завршеним претходним студијама – на увид
 • Индекс
 • Две фотографије формата 3.5 х 4.5 цм
 • 2 попуњена ШВ обрасца
 • Листа изборних предмета (Скриптарница)
 • Уверење о држављанству (за стране студенте)
 • Доказ о плаћеном здравственом осигурању (за стране студенте)
 • Доказ о уплати школарине
  Специјалистичке академске студије: број рачуна 840-1644666-35, модел 97, позив на број 38-74212101
  Докторске академске студије: број рачуна 840-1644666-35, модел 97, позив на број 35-74212102