Факултет Музичке уметности
понедељак, 4. октобар 2021.
Трећи и последњи уписни рок на ОАС у школској 2021/22. години

Трећи и последњи уписни рок за Основне академске студије у школској 2021/22. години обавиће се
7.10.2021. године за све године студија.

Пре доласка на упис обавезно попунити преко свог налога упитник Еразмус+ пројекта ДЕМУСИС о дигиталним компетенцијама, предузетничким вештинама и социјалном ангажовању музичара и ШВ-20 образац у електронском облику.

Документа потребна за упис:

  • Индекс
  • 2 ШВ обрасца
  • Раздужење из Библиотеке
  • Уплата за коришћење Библиотеке и иструмената (1.000 динара)
  • Уплата прве рате за студенте који плаћају школарину и пренос ЕСПБ

Након уписа у ФИС, студенти изборне предмете бирају сами.
Систем ће бити отворен до 10.10.2021. године.
Промена изборног предмета након тог датума могућа је писменим путем.
Студенти који желе да да у шк.2021/22 промене предмет који нису положили у претходној години, могу то да ураде подношењем Молбе.