Факултет Музичке уметности
понедељак, 25. децембар 2023.
Одржан студентски панел У ИШЧКЕВИВАЊУ НОВЕ РЕНЕСЕСАНЕ посвећен обележавању стогодишњице рођена Драгутина Гостушког

У организацији Катедре за музикологију Факултета музичке уметности у Београду приређен је студентски панел У ИШЧЕKИВАЊУ НОВЕ РЕНЕСАНСЕ, посвећен обележавању стогодишњице рођења Драгутина Гостушког (1923–1998). Богат стваралачки опус овог јединственог ствараоца који вибрира између равни музике, естетике, музикологије, историје и теорије уметности, кроз тимски подухват представили су студенти основних и мастер студија музикологије: Дарија Дражовић, Дражена Тодоровић, Ђурђица Петровић, Никола Нејчев, Матеја Стевановић, Теодора Качаревић, Соња Ристић (ментори: доц. др Ивана Миладиновић Прица, доц. др Ивана Петковић Лозо, доц. др Марина Марковић, доц. др Радош Митровић). У извођењу композиција Гостушког учествовали су студенти извођачких одсека: Бранислава Подрумац и Наталија Мијаиловић (соло-песма Смијешно чудо) и Марко Цакић (Игра бр. 2 за клавир).

Програм догађаја можете видети овде.

Фотографије