Факултет Музичке уметности
четвртак, 16. јун 2022.
Студенти мастер студија музикологије у посети Библиотеци Матице српске у Новом Саду
Ред. проф. др Ивана Перковић и асистент са докторатом др Марина Марковић са Катедре за музикологију су са студентима мастер студија музикологије, у оквиру наставе на предмету „Архивски рад“, посетиле су 9. јуна 2022. године и претраживале богате садржаје Рукописног одељења, Библиотеке и ванредно интригантне збирке старих и ретких књига Матице српске у Новом Саду. Након две године рада у условима ковид пандемије, директно упознавање са изузетно занимљивом грађом Матице српске било је веома подстицајно за све учеснике наставног процеса.