Факултет Музичке уметности
петак, 10. јун 2022.
Новости Катедре за етномузикологију

На Осмом симпозијуму Студијске групе за музику и плес Југоисточне Европе Међународног савета за традиционалну музику (ICTM) који је у Истанбулу у Турској одржан од 9. до 14. маја 2022. радове су изложили професори и студенти Катедре за етномузикологију:

  • Др Мирјана Закић, редовни професор и др Сања Ранковић, ванредни професор: Cultural Leadership and Musical Activism of Serbian Women in Kosovo and Metohija
  • Др Селена Ракочевић, ванредни професор и Анастасија Живковић, студенткиња четврте године: Robot Kolo as one of the Forms of Contemporary Čoček in Dance Practice of Southeastern Serbia
  • Др Здравко Ранисављевић: Reflections of the Ottoman Influence on the Dance Heritage in Serbia: The Case of the Dance Tradition in Novi Pazar

Погледајте књижицу апстраката са овог Скупа 

У оквиру Форума Музиколошког института САНУ представиле су се мср Виолета Јокић и асистент мср Ана Петровић, студенткиње докторских студија етномузикологије. Тако је 13. априла 2022. године Виолета Јокић одржала је предавање на тему: „К-поп у Србији: Мапирање фановских активности у контексту глокализације глобалног музичког феномена”, док је Ана Петровић 25.маја 2022. године говорила о могућностима проучавања тембра и њиховој примени у етномузикологији.

Јавни час студената Катедре за етномузикологију, ове године са темом Из Фоноархива, одржан је 23. маја 2022. од 19 часова у Великој сали Факултета музичке уметности у Београду. Студенткиње етномузикологије, чланице ансамбла Традиција Вива, премијерно су извеле бројне песме и инструменталне мелодије које су бележене у различитим крајевима Србије и Босне и Херцеговине у периоду од 1963. до 1998., дигитализоване са магнетофонских трака које се чувају у Фоноархиву ФМУ. Вокалне нумере са студентима је припремила вандредни професор др Сања Ранковић, а инструменталне асистент мср Борисав Миљковић.

Студенти Катедре за етномузикологију Марта Јанковић, студенткиња треће године и Михаило Вучковић, студент четврте године учествовали су на 14. Регионалној трибини студената музикологије и етномутикологије одржане од 26. до 28. маја 2022. у склопу фестивала Дани умјетности Универзитета у Сарајеву.

Марта је презентовала рад: „Музичке особености традиционалног вокалног израза женске певачке групе ‘Треће доба’ из Косјерића”, а ментор је била ванредни професор, др Сања Ранковић. Михаило Вучковић је презентовао рад: „Плес и музика као медији реализације етнокултурне идентитетске дуалности – студија игранке Пожаревачког округа” под менторством др Здравка Ранисављевића.

Прочитајте програм Трибине

Др Ива Ненић је одржала гостујуће предавање на Одсеку за музикологију Музичке академије Свеучилишта у Загребу, на којем је представила досадашње резултате пројекта Женско лидерство у музици, подржаног од стране Фонда за науку Републике Србије у оквиру програма ПРОМИС, и говорила о концептима феминистичке етномузикологије у истраживању музичких пракси независних и малих сцена. Предавање је одржано 13. априла 2022, у онлајн формату, у оквиру предмета „Глазба, род и феминистичка критика“.

Ива Ненић је излагала на скупу „Оне креирају – оне иновирају“ који је Удружење научница Србије СРНА организовало у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност Владе Републике Србије и Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women). Скуп је одржан 20. априла текуће године у Палати Србије, уочи Светског дана креативности и иновација. Тема излагања др Ненић гласила је „Иновативност, креативни рад, родна равноправност: ка концепту женског лидерства у култури и у друштвено-хуманистичким дисциплинама“.

Доцент др Ива Ненић у оквиру пројекта Женско лидерство у музици је боравила у студијској посети Универзитету у Каљарију, Сардинија – Италија од 22. до 28.04.2022. Главне активности посете односиле су се на разговоре и презентације у вези са документовањем, снимањем музике и питањима аудиовизуелне етномузикологије, са колегама са Одељења за историју, културно и територијално наслеђе Универзитета у Каљарију. Др Ненић је посетила Лабораторију за аудиовизуелну етномузикологију, присуствовала наступу ансамбла „Бела Ћао“ у Театру Массимо у Каљарију (укључујући истакнуте народне певачице и певачице у стилу ривајвла), посматрала отварање локалне верске церемоније посвећене Светом Ефицију и састала се неколико пута са колегама етномузиколозима.