Факултет Музичке уметности
петак, 24. март 2023.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

Заинтересовани кандидати би требало да се пријаве до 5. априла 2023. године.

Пријава и изјава за припремну наставу – групна настава 2023 
Пријава и изјава за припремну наставу – индивидуална настава 2023

Припремна настава на Факултету музичке уметности биће организована од 8. априла 2023. године за кандидате који полажу испит за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија у академској 2023/24. години.

Списак наставника и сарадника који учествују у припремној настави