Факултет Музичке уметности
петак, 17. март 2023.
Објављена књига „Women’s Leadership in Music: Modes, Legacies, Alliances“

Драге колеге,

Са великим задовољством Вас обавештавамо да је објављена књига Women’s Leadership in Music: Modes, Legacies, Alliances (transcript Verlag, 2023). Ово издање је резултат пројекта Female Leadership in Music (FLIM) који је спровео тим са Катедре за етномузикологију ФМУ у сарадњи са Факултетом драмских уметности у Београду, а у оквиру програма ПРОМИС Фонда за науку Републике Србије.

Књигу чини шеснаест поглавља која представљају и расправљају женски креативни и афективни рад у музици у транскултуралном пресеку, моћ деловања, препреке и промене у различитим жанровима и музичко-културалним праксама, те сам концепт женског културалног лидерства у музици у етнографском, историјском и теоријском контексту. Књигу су уредиле др Ива Ненић и др Линда Ћимарди.

Издање можете да погледате на следећем линку.