Факултет Музичке уметности
понедељак, 6. јун 2022.
Пријава на Конкурс за упис на Основне академске студије за академску 2022/23. годину

Пријем докумената кандидата који имају обавезу да полажу приступне и/или допунске испите обавиће се 10. јуна 2022. године од 8.00 до 14.00 часова.
Кандидати са завршеном средњом музичком школом и општим образовањем пријављују се 14, 15. и 16. јуна 2022. године у периоду од 8.00 до 14.00 часова.

Пријава на Конкурс за упис на Основне академске студије за академску 2022/23. годину врши се искључиво електронским путем (онлајн), путем следећег линкаискључиво у наведеним терминима.

Документација се шаље у формату ПДФ, максималне величине 5 МБ. Сви обрасци морају да буду обједињени у једном заједничком пдф документу.

Кандидати који конкуришу на више студијских програма/модула, приликом прве пријаве обавезно наводе све студијске програме/модуле на које се пријављују.

У случају било какве врсте проблема са пријавом, обратити се са имејл адресе која је коришћена у пријави на следећу адресу: vnenadic@fmu.bg.ac.rs

Кандидат се успешно пријавио када добије следећу поруку на имејл: „Успешно сте предали документацију за полагање пријемног испита на Факултету музичке уметности у Београду.“

Кандидати који се пријављују на студијски програм Композиција, партитуре доносе приликом приступања испиту из солфеђа 21.06.2022. и предају их Студентској служби (соба 15).

Кандидати који су положили испит за проверу склоности и способности и налазе се на Ранг листи до броја одобреног за упис, оригиналну документацију доносе приликом уписа.
Уколико се утврди да документација није одговарајућа, Факултет музичке уметноти задржава право измене Ранг листе, позивањем на упис следећег кандидата са листе.

Све информације у вези са испитом за проверу склоности и способности и уписом на студије на Факултету музичке уметности налазе се на страници Пријемни испити.