Факултет Музичке уметности
петак, 23. април 2021.
„Myзика – овде и сада“. Позив студентима за обуку из области музичког предузетништва

МУЗИКА – ОВДЕ И САДА
ПОЗИВ СТУДЕНТИМА НА ОБУКУ ИЗ ОБЛАСТИ МУЗИЧКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
МАЈ 2021.

ДЕМУСИС bootcamp из области музичког предузетништва Музика – овде и сада омогућава студентима да у врло кратком временском року развију вештине значајне за осмишљавање и реализацију (друштвено ангажованих) музичких пројеката најразноврснијих садржаја.

Од 10. маја 2021. године кроз инспиративну и продуктивну обуку обрађују се технике које су од значаја за функционисање музичких уметника у различитим друштвеним контекстима.  

Студенти распоређени у креативне тимове добијају смернице о томе како да:

  • подстакну своје предузетничке вештине,
  • усмере уметничке идеје и замисли,
  • развију технике за остваривање успешних сарадњи
  • унапреде комуникативне/организационе способности.

 

Студенти свој тренинг почињу 10 и 11. маја 2021. године смерницама које ће им давати у овој области искусни професори са Master New Audiences and Innovative Practice програма са Краљевског Конзерваторијума у Хагу (Холандија). После два дана рад на идејама настављају са нашим професорима који су прошли обуку за реализацију пројекта из музичког предузетнишва.

Циљ је применити научене технике и у веома кратком року, тимским радом, као резултат  – осмислити и реализовати друштвено ангажовани мини музички пројекат.

Пријаве слати на e-mail: jovanovicdragana78@yahoo.com уз Cc: dusankajv@fmu.bg.ac.rs

Ангажовање професора и студената кроз реализацију друштвено ангажованих музичих пројеката усмерено је ка истраживању различитих аспекта уметничког идентитета у окружењима изван саме образовне институције.

Примери сличних, успешно реализоавних пројеката доступни су на сајту Краљевског конзреваторијума у Хагу.

Додатне информације на тему музичког предузетништва и пројекту Побољшавање дигиталних компетенција и предузетничких вештина код академских музичара у Србији за културно ангажованије друштво – ДЕМУСИС доступне су на вебсајту: www.demusis.ac.rs, Facebook страници Demusis и YouTube каналу DEMUSIS Erasmus

Предузетнички камп за студенте „Музика – овде и сада“, мај 2021