Факултет Музичке уметности
среда, 25. јануар 2023.
Јавни позив за доделу стипендија студентима докторских академских студија

Министарство науке, технолошког развоја и иновација објавило је 23. јавни позив за доделу стипендија студентима докторских академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија који се укључују у рад акредитованих научноистраживачких организација чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
Јавни позив за стипендирање докторанада објављен је 25.01.2023. године и отворен је 30 дана од датума објављивања закључно са 24.02.2023. године.
Критеријуми, упутства, пријаве и остали обрасци могу се преузети на веб-сајту Министарства: www.nitra.gov.rs

Овај позив део је Јавног позива за учешће у средствима Министарства у 2023. години за 14 програмских активности.