Факултет Музичке уметности
петак, 6. мај 2022.
Факултет музичке уметности део ЦЕПУС мреже у академској 2022/23. години

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) мрежa WoCE – Winds of Central Europе, у којој учествује Факултет музичке уметности у Београду, изабрана је за финансирање у академској 2022/23. години. Носилац пројекта је Музичка академија „Франц Лист“ из Будимпеште, а остале партнерске институције су Музичка академија Универзитета у Загребу, Музичка академија Универзитета у Љубљани, Музичка академија Универзитета у Сарајеву, Музичка академија „Кшиштоф Пендерецки“ у Кракову, као и Факултет за музику и плес Академије извођачких уметности у Прагу.

Више о пројекту WoCE – Winds of Central Europе и предвиђеним мобилностима доступно је у презентацији.

Мрежа WoCE иницирана је дугогодишњом успешном сарадњом и заједничким интересом Музичке академије „Франц Лист“ у Будимпешти и Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду. Oсмишљена је да подстакне учешће студената и професора у здруженим дувачим ансамблима, радионицама, истраживањима,  летњим школама, мајсторским курсевима и  предавањима на тему камерне  и савремене музике за дувачке инстументе. Пројекат WoCE – Winds of Central Europe има за циљ унапређивање вештина музичког извођења, продубљивање знања о културном наслеђу земаља учесница пројекта и размене уметничких и културних искустава свих учесника.

CEEPUS је средњоевропски програм универзитетске размене који пружа могућност студентима и професорима високошколских установа да учествују у академској мобилности у земљама проширеног дунавског подручја.
Више о програму CEEPUS може се прочитати на сајту Националне канцеларије.