Факултет Музичке уметности

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) мрежa WoCE – Winds of Central Europе, у којој учествује Факултет музичке уметности у Београду, изабрана је за финансирање у академској 2022/23. години. Носилац пројекта је Музичка академија „Франц Лист“ из Будимпеште, а остале партнерске институције су Музичка академија Универзитета у Загребу, Музичка академија Универзитета у Љубљани, Музичка академија Универзитета у Сарајеву, Музичка академија „Кшиштоф Пендерецки“ у Кракову, као и Факултет за музику и плес Академије извођачких уметности у Прагу.

Више о пројекту WoCE – Winds of Central Europе и предвиђеним мобилностима доступно је у презентацији.