Факултет Музичке уметности
25 нов
Факултет музичке уметности, Београд; Винаверова дворана, Шабац | 25 - 26. новембар 2022.

Национални научни скуп са међународним учешћем „Станислав Винавер и музика“

Настављајући праксу одржавања сусрета научника из различитих хуманистичких дисциплина на тему стваралаштва књижевника и њиховог сложеног односа према музици, Катедра за музикологију Факултета музичке уметности у Београду има част, задовољство и привилегију да најави одржавање научног скупа Станислав Винавер и музика, посвећено животу, стваралаштву и разгранатим интердисциплинарним интересовањима класика српске књижевности и културе Станислава Винавера.

Овај национални научни скуп са међународним учешћем биће одржан 25. и 26. новембра 2022. године на Факултету музичке уметности у Београду (25. новембар) и у Винаверовој дворани у Шапцу (26. новембар), родном месту Станислава Винавера. Са посебним задовољством најављујемо да ће Уводно предавање одржати др Гојко Тешић, редовни професор у пензији Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Програм скупа