Факултет Музичке уметности
Предмет

Наставници на часовима предавања

др ум. Марко Стојановић, доцент

др ум. Иван Узелац, доцент

ма Ђорђе Петровић, предавач ван радног односа

Наставници и сарадници на часовима вежби и ДОН

ма Матија Анђелковић, асистент

Предраг Радисављевић, асистент

Услов

Положен предмет Музичка режија 1

Исход

Стицање знања из области технологије снимања музике потребних за посао музичког продуцента. Проширивање знања из области продукције музике. Упознавање са продукцијским поступцима који имају за циљ верно и квалитетно преношење звука на савремене медије. Студенти су оспособљени да критички сагледавају процес продукције музике и активно учествују у њему.

Циљ

Стицање знања из области технологије снимања музике потребних за посао музичког продуцента. Проширивање знања из области продукције музике. Упознавање са продукцијским поступцима који имају за циљ верно и квалитетно преношење звука на савремене медије. Студенти су оспособљени да критички сагледавају процес продукције музике и активно учествују у њему.

Садржај практичне наставе

Садржај предмета: Теоријска и практична настава ( лабораторија и студио ) Вишеканално снимање већих састава. Напредне и нестандардне технике поставке микрофона. Напредни поступци у обради звука . Отклањање сметњи и грешака у звуку. Постпродукција: конфигурација студија и потребна техника корекција боје и динамике однос вршне вредности и средњег нивоа, гласноћа снимка коришћење референтних снимака техничка исправност снимка - стандарди за различите медије дигитални и аналогни формати готовог снимка " production master " за плочу, ЦД, Јутјуб итд. Колоквијум Избор и поставка микрофона за комбиновани извођачки састав. Завршни испит – практични део Продукција једне композиције за већи извођачки састав са електроником. Заврчни испит – усмени део Образложење практичног дела.

Предиспитне обавезе

Опис

Бодови

Активност у току предавања

10

Колоквијум-и

20

Испитне обавезе

Опис

Бодови

Испит – практични део

40

Усмени испит

30

Литература

Петровић, Ђорђе, Снимање и продукција музике, ФМУ, Београд, 1992

Петровић, Ђорђе, Кратко упутство за коришћење микс пулта ШТУДЕР 900, ФМУ, Београд, 1991

Bruce, Bartlett, Stereo microphone techniques, Focal Press, 1991

Нисбет Алек, Снимање и обрада звука, Универзитет уметности у Београду, 1990

David Gibson, The art of mixing, Mix Books, 1997

Alten, R. Stelnley, Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014.

Šumarac Pavlović, Dragana i Mijić Miomir, Elektroakustika, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2017.

James Burgess, Richard, The Art of Music Production - THE THEORY AND PRACTICE, fourth edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, USA, 2013.