Факултет Музичке уметности
Распоред предмета по годинама студија

Прва година

Шифра

Назив

Сем

Статус

Тип

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

MADM1

Предмет изборног блока

1

1

1

0

0-2

3

MADM2

Предмет изборног блока

1

1-2

0-1

0

0

3

MADM3

Предмет изборног блока

2

1

1

0

0-2

3

MADM4

Предмет изборног блока

2

1

1

0

0

3

Друга година

Шифра

Назив

Сем

Статус

Тип

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

MADM5

Предмет изборног блока

3-4

1

1

0

0

12