Факултет Музичке уметности
понедељак, 4. октобар 2021.
Упис за студенте уписане на МАС у школској 2020/21

Студенти уписани на Мастер академске студије школске 2020/21. године који нису завршили студије уписују поново прву годину студија уз уплату од 2.000 динара по преосталим ЕСП бодовима и уз накнаду за полагање завршног испита пред комисијом у износу од:
– 9.000 динара за Комисију од три члана
– 15.000 динара за Комисију од пет чланова

Упис се врши 5. и 6. октобра 2021. године

Студенти уписани школске 2019/20. године којима је преостао само завршни рад, подносе Молбу Декану за продужење рока за завршетак студија за један семестар, на формулару доступном у Скриптарници, и плаћају надокнаду за одбрану завршног рада.

Пре доласка на упис обавезно попунити преко свог налога упитник Еразмус+ пројекта ДЕМУСИС о дигиталним компетенцијама, предузетничким вештинама и социјалном ангажовању музичара и ШВ-20 образац у електронском облику.