Факултет Музичке уметности
уторак, 5. јул 2022.
Упис студената у прву годину Основних академских студија 2022/23. године

Кандидати који су положили испит за проверу склоности и способности и налазе се до броја предвиђеног за упис на факултет на упис у прву годину Основних академских студија 2022/23. године долазе према следећем распореду:

Уторак 12.07.2022.

САТНИЦА УПИСА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
9.30–11.00 Композиција, Дириговање и Соло певање
11.00–12.00 Гудачки инструменти
12.30–14.30 Клавир
14.30-15.30 Џез – сви модули

 

Среда 13.07.2022.

САТНИЦА УПИСА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
09.30–10.30 Музикологија,  Етномузикологија
10.30–11.30 Дувачки инструменти
12.30–13.00 Полиинструментални
13.00-14.30 Музичка педагогија
14.30-15.30 Музичка теорија

Сви кандидати који су стекли право на упис подносе следеће:

Оригинална документа

сведочанства од првог до четвртог разреда средње музичке школе,
сведочанства од првог до четвртог разреда општеобразовне средње школе,
диплому завршене средње школе,
извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству,
попуњен индекс (купује се у Скриптарници Факултета) попуњена прва страна и залепљена фотографија  (фолију не лепити!),
две фотографије формата 4,5х3,5
два ШВ-20 обрасца, као и формулар за изборне предмете (преузимају се у Скриптарници Факултета).
доказ о уплати уписнине.
Укупни трошкови уписа за све студенте, буџетске и самофинансирајуће за школску 2022/23 износе 9.000 динара. Студенти могу наведену уписнину уплатити одједном или у највише
три рате. Прву рату приликом уписа у износу од 3.000,00 динара на жиро рачун 840-1644666-35, позив на број 79-742121, са назнаком „уписнина“.
– самофинансирајући студенти доказ о уплати школарине; школарина се уплаћује на жиро-рачун 840-1644666-35 по моделу 97, позив на број 41-74212100.

Висина школарине у академској 2022/23 години износи 120.000,00 динара.
За студенте стране држављане из суседних земаља (Република Румунија, Народна Република Бугарска, Северна Македонија, Република Албанија, Република Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска, Република Црна Гора) висина школарине износи 1.500€.
За студенте стране држављане из осталих европских држава висина школарине износи 2.250€.
Школарина се плаћа у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате).

Студенти наведене износе школарине могу да уплате одједном, у целости са попустом од 10%, или у највише осам рата, поштујући следеће рокове:

рата износ рок
I 15.000 приликом уписа
II 15.000 до 15. октобра 2022.
III 15.000 до 15. новембра 2022.
IV 15.000 до 15. јануара 2023.
V 15.000 до 15. фебруара 2023.
VI 15.000 до 15. марта 2023.
VII 15.000 до 15. априла 2023.
VIII 15.000 до 15. маја 2023.

 

Половина школарине мора бити уплаћена до 15. јануара 2023. године, а укупна школарина закључно до 15. маја 2023. године.

Кандидати који су примљени на два студијска програма путем мејла се до 7. јула 2022. године изјашњавају за који су се програм определили.

Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у утврђеном року, Факултет ће уместо њега уписати следећег кандидата према утврђеном редоследу на ранг листи.