Факултет Музичке уметности
четвртак, 26. јануар 2023.
Систематски прегледи за студенте ФМУ

Превентивни здравствени прегледи студената који су уписали прву или трећу годину Факултета музичке уметности школске 2022/23. године, обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, Превентивни део Службе опште медицине, први спрат, соба 1.10, у периоду од 6. фебруара 2023. године.

Систематски преглед обављају сви студенти, без обзира на начин финансирања. Само студенти старији од 26 година нису су обавези да обаве овај преглед.

Приликом доласка на преглед студенти треба да понесу индекс и оверену здравствену књижицу.

Више информација и распоред група за предају докумената налази се у следећем документу.