Факултет Музичке уметности
уторак, 13. септембар 2022.
Пријава за упис на мастер, специјалистичке и докторске академске студије у школској 2022/23. години

Пријава на конкурс за упис врши се искључиво електронским путем (онлајн), путем линка: https://prijemni.fmu.bg.ac.rs/Onlineregistracija искључиво у термину од 9.00 до 14. часова, према следећем распореду:

Специјалистичке студије 15. септембра 2022
Мастер студије 19. и 20. септембра 2022
Докторске студије 16. септембра 2022

Документација се шаље у формату ПДФ, максималне величине 5 МБ. Сви обрасци морају бити у једном заједничком документу.

Кандидат се успешно пријавио када добије следећу поруку на имејл: „Успешно сте предали документацију за полагање пријемног испита на Факултету музичке уметности у Београду. “

За одређене модуле потребно је доставити следеће документе (у ПДФ формату или скенирани) на адресу referat@fmu.bg.ac.rs:

  • за студијски програм Композиција: партитуру приступног рада;
  • за студијски програм Извођачке уметности – модул Соло певање: кандидати се слањем имејла на адресу referat@fmu.bg.ac.rs, а најкасније седам дана пре полагања пријемног испита, изјашњавају да ли им је потребна клавирска сарадња на пријемном испиту;
  • за студијски програм Науке о музичкој уметности – модули Музикологија и Музичка теорија:  два семинарска рада у штампаном и електронском облику
  • за студијски програм Извођачке уметности – модул Камерна музика: списак значајних јавних наступа који показују кандидатову склоност за ужу уметничку област камерне музике;
  • за студијски програм Науке о музичкој уметности – модул Етномузикологија и Етнокореологија: семинарски или приступни рад;
  • за студијски програм Музичка режија: аудиограм урађен у надлежној здравственој институцији који показује да кандидат поседује здравствене предиспозиције.