Факултет Музичке уметности
уторак, 9. мај 2023.
Позив за све савремене уметнице – прва дигитална отворена база (АРСФИД пројекат)

Позивамо све уметнице да дају свој допринос формирању прве отворене дигиталне базе (линк ка упитнику) посвећене савременим српским уметницама у оквиру пројекта АРСФИД.

„Историја и идентитет уметнице у српској модерној уметности – креирање извора за научну и уметничку транспозицију – АРСФИД“ је пројекат усмерен на креирање прве дигиталне базе о савременим српским
уметницама.

Пројекат је покренут са идејом да се отворена база користи у уметничке и научне сврхе, те да се тим активностима повећа видљивост српских уметница на уметничкој сцени, у културним програмима, институцијама, образовним курикулумима, образовној политици, као и у научној продукцији.

ХВАЛА ВАМ што доприносите развоју ове идеје! Више о пројекту и бази можете прочитати на интернет страници www.arsfid.edu.rs.

Носилац пројекта – Академија уметности у Новом Саду
Партнери: Факултет музичке уметности Београд и Институт за књижевност и уметност / Институт за књижевност и уметност

Пројекат подржава Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia – програм ИДЕНТИТЕТИ