Факултет Музичке уметности
субота, 13. фебруар 2021.
Обавештење о одржавању наставе у летњем семестру академске 2020/21. године

Поштовани професори и драге колеге,

Наставно-уметничко-научно Веће Факултета, на седници одржаној 10. фебруара 2021. године, донело је одлуку да се, због и даље веома неповољне здравствене ситуације, у летњем семестру академске 2020/21. године, настави са одржавањем комплетне групне наставе (теоријске настава, практична предавања и вежбе) у режиму “на даљину”.

Индивидуална настава се може одржавати у просторијама Факултета уз примену свих препоручених мера заштите од вируса COVID 19 или у режиму “на даљину”.

Уколико здравствено-безбедоносна ситуација буде повољна, у било ком тренутку, комплетна настава се може пребацити у зграду Факултета, односно у просторије на Учитељском факултету у Београду.

У име деканата и уз жеље да сви будете здрави, срдачно Вас поздрављам,

 

продекан за наставу Факултета

др ум. Иван Бркљачић, ред. проф.