Факултет Музичке уметности
петак, 15. јул 2022.
Конкурс за упис студената на ОАС у другом уписном року у школској 2022/23. години

Факултет музичке уметности, у другом уписном року, објављује конкурс за упис до 5 студената који ће се финансирати из буџета и до 6 самофинансирајућих студената, на следећим студијским програмима, односно модулима:

Студијски програм Извођачке уметности, модул Чембало:1 самофинансирајући студент

Студијски програм Науке о музичкој уметности, модул Музикологија1 студент који ће се финансирати из буџета и 2 самофинансирајућа студента

Студијски програм Науке о музичкој уметности, модул Етномузикологија и етнокореологија: до 4 студента који ће се финансирати из буџета

Студијски програм Науке о музичкој уметности, модул Музичка теоријадо 3 самофинансирајућа студента

Прочитајте цео текст Конкурса