Факултет Музичке уметности
четвртак, 1. јул 2021.
Документација и сатница уписа у прву годину основних академских студија 2021/22

Сви кандидати који су стекли право уписа у прву годину основних академских студија 2021/22 на упис треба да поднесу оригинална документа чија се листа, као и додатне неопходне информације, налази овде.

Упис се врши 12-13. јула 2021. године у Студентском реферату ФМУ (соба 15) према предвиђеној сатници, у односу на студијски програм кандидата.

Уколико кандидат који је остварио право на на упис не изврши упис у року утврђеном према конкурсу, Факултет ће уместо њега уписати следећег кандидата према утврђеном редоследу на ранг листи.