Факултет Музичке уметности

2023.

Приче из моје шуме

Драгана Јовановић

За три харфе
Партитура

Издање реализовано у оквиру пројекта Дигитализација женског стваралаштва у области српске савремене уметничке музике, подржаног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије на Конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2021. години (одлука број: 401-01-00650/2020-09) и од стране СOKOJ-а на Конкурсу за доделу средстава из Фонда за културна давања Сокоја за 2021. годину.