Факултет Музичке уметности
30 сеп
Факултет музичке уметности, соба 40, Краља Милана 50, Београд | петак, 30. септембар 2022. | 08:00 ч

Одбране завршних мастер радова студената ПРИМА мастера

Виктор Танасковски: Београдско издање фестивала Синестетика. Организација трансмедијског уметничког догађаја са фокусом на партиципацију публике у 8 часова
Тијана Николић: Илустрације. Афирмација професије композитора помоћу циклуса краткометражних филмова у 12:30 часова

Кандидат Виктор Танасковски ће свој рад бранити пред комисијом у саставу:
др Санела Николић, ванредни професор
др Срђан Тепарић, доцент
др Биљана Лековић, доцент, ментор

Кандидаткиња Тијана Николић ће свој рад бранити пред комисијом у саставу:
др Марко Алексић, доцент
др Биљана Лековић, доцент
др Санела Николић, ванредни професор, ментор