Faculty of Music

Srdjan Teparić, PhD

Head of the Department Council | Assistant professor of Music theory
+381 64 23 75 382

Др Срђан Тепарић, музички теоретичар, дипломирао је 1999. и магистрирао 2004. године под менторством редовног професора Мирјане Живковић на Факултету музичке уметности у Београду. На истој институцији, докторирао je 2016. године, под менторством ванредног професора др Ане Стефановић.
Педагошки рад др Срђана Тепарића везан је за Катедру за општу музичку педагогију, а затим и за Катедру за музичку теорију Факултета музичке уметности у Београду. Као асистент (2000-2011) и као наставник (2011-2016), био је ангажован на предметима Анализа музичких стилова, Хармонија са хармонском анализом, Вокална литература, Музички облици, Анализа музичког дела. На Катедри за музичку теорију држи предавања из предмета Правци и методе музичке теорије и анализе.

У фокусу научно-истраживачког рада дра Срђана Тепарића јесте област музичке семантике, и истраживања у сродним областима, као што су семиотика и херменеутика. Круну наведених истраживања представља његова докторска дисертација Ресемантизација тоналности у првој половини ХХ века.
Учесник је готово свих симпозијума Музичка теорија и анализа који организује Катедра за музичку теорију. На њима је радове из области музичке теорије излагао 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 и 2015. године. На интернационалној конференцији Српски језик, литература и уметност у Крагујевцу учествовао је 2011, 2013, 2015 и 2016. године, а на интернационалној конференцији Дани Владе Милошевића у Бања Луци, 2013. године. Рад је излагао и на симпозијуму са међународним учешћем Музиколошког института САНУ, 2014. године.

Преко петнаест година хонорарни је сарадник музичке редакције Радио Београда 2. Аутор је многобројних музичких критика, за које је добио и награду часописа Музика класика за најбољег музичког критичара у 2014. години. Водио је и уређивао емисије посвећене класичној музици: Класику молим, Висине, Аутограм, Како слушати музику, Време музике.