Факултет Музичке уметности

др Ивана Петковић Лозо

Доцент за ужу научну област Музикологија
+381 62 250 317

ИВАНА Р. ПЕТКОВИЋ (1983) је дипломирала на Одсеку за музикологију Факултета музичке уметности у Београду 2009, одбранивши дипломски рад под називом Позно стваралаштво Клода Дебисија – ‘Истине’ о француском миту са највишом оценом. Докторске студије на студијском програму Музикологија, уписала је 2010/2011, и тренутно ради на изради докторске дисертације под називом Музички универзум Клода Дебисија – у трагању за непосредношћу ‘сагласја’ између уха и ока, под менторством ред. проф. др Тијане Поповић Млађеновић.

Ивана Петковић је у периоду од фебруара 2011. до фебруара 2012. године, у својству студента прве а, потом, и друге године докторских студија на ФМУ у Београду, била ангажована као сарадник у настави при Катедри за музикологију ФМУ на предметима Општа историја музике, Национална историја музике и Историја музике. У звање асистента за ужу научну област Mузикологијa на Катедри за музикологију ФМУ у Београду, Ивана Петковић је изабрана у децембру 2012. године.

До сада је објавила две књиге: дипломски рад Позно стваралаштво Клода Дебисија – ‘Истине’ о француском миту у оквиру едиције Les Beaux Excentriques (Музиколошке студије – Интерпретације, Београд, ФМУ, Катедра за музикологију, 2011), као и коауторску и коуредничку књигу са Олгом Оташевић, под називом Стеван Стојановић Мокрањац у написима ‘других’ (Београд, МДС и МОБ, 2014).

Поред поменутог, објављивала је своје текстове (студије, чланке, приказе, биографске одреднице, интервјуе, пропратне текстове) у зборницима студентских радова, часописима од међународног и националног значаја, међународним колективним монографијама, зборницима са научних скупова, Српској енциклопедији, рубрици Интервјуи сајта УКС, књижицама ЦД издања Музиколошког друштва Србије.

У периоду од 2010. до 2014. године, радила је као секретар Музиколошког друштва Србије и за то време је учествовала у организацији и реализацији значајног броја пројеката овог друштва. Члан је Музиколошког друштва Србије од 2010. године, члан је Интернационалног музиколошког друштва од 2015, као и Удружења композитора Србије (секција музичких писаца) од 2015. године.