Факултет Музичке уметности
четвртак, 25. август 2022.
Обавештење о промени места полагања испита у септембарском испитном року

Испити заказани за 29, 30. и 31. август 2022. године који су планирани на Учитељском факултету, биће одржани на Факултету музичке уметности.

Писмени испити из Контрапункта 1, 2, 3 и 4, Вокалног контрапункта, Инструменталног контрапункта и Полифоне анализе заказани за 29. 8, уместо у УЧ-21 на Учитељском факултету одржаће се у соби 40 на ФМУ, а испити из УЧ-25 у соби 34 на ФМУ.

Писмени испити из Хармоније, Хармоније са хармонском анализом и Музичке анализе заказани за 30.8, уместо у УЧ-21 биће одржани у соби 40, а испити из УЧ-25 у соби 34.
Испит из предмета Музичка анализа 2 и 3 предвиђен у соби 40, одржаће се у соби 7.
Испит из предмета Народни музички инструменти уместо у УЧ-17 Учитељског факултета, одржаће се у соби 19 на ФМУ.

Испит из предмета Обредно певање 1 заказан за 31. 8. уместо у УЧ-25 Учитељског факултета, одржаће се у соби 19 на ФМУ.