Факултет Музичке уметности
четвртак, 12. јануар 2023.
Jaвни позив Универзитета уметности за мобилност студената, наставног и ненаставног особља у оквиру Еразмус+ програма

Расписан је Jавни позив Универзитета уметности за мобилност студената, наставног и ненаставног особља у оквиру Еразмус+ програма мобилности за школску 2023/24. годину на партнерским универзитетима у програмским земљама (КА131).

Студенти

Јавни позив за мобилност студената у сврху обављања праксе

Јавни позив за мобилност студената у сврху студирања

Запослени

Јавни позив за мобилност запослених на партнерским универзитетима у програмским земљама

 

Језичка подршка

Услов да се пријавите на конкурс за мобилност је да ваше знање енглеског језика (или другог језика наставе у иностранству) буде на нивоу Б1-Б2  на скали CEFR.
Related image Универзитет прихвата међународно признатесертификате: IELTSTOEFL, Cambridge Exams и PTE.
Related image За студенте који не поседују наведене сертификате, факултети Универзитета уметности организују тестирање и издају потврду о познавању енглеског језика у сврху пријављивања за мобилност.

Пријављивање за полагање теста енглеског језика врши се путем онлајн формулара: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HZlYkGH_YEyjz4iJe0iMp8Ggg8X2FuZKiEuCrXUwHgVURE5KVlRYM0dRM05LQU5KRE5BTkJKM0paNi4u
најкасније до понедељка 6. фебруара 2023. године у 10 часова.
Пријављивање после овог рока неће бити могуће.
Полагање теста ће се одржати у просторијама Ректората Универзитета уметности 9. фебруара 2023. године.
Пријављени кандидати ће добити прецизне информације о тачном времену и месту полагања.