Студентски парламент

Студентски парламент Факултета јесте орган Факултета. Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана. Делатност Студијског парламента је заступање и заштита права и интереса свих студената и разматрање питања и активности од интереса за студент Факултета. Рад Студентског парламента је јаван. (Статут ФМУ, члан 55).

Чланови студентског парламента су:

Студент продекан:
Андрија Тешмановић
тел: +381 62 88 77 687
Е-пошта: andrijatesmanovic@gmail.com

Остали чланови Студентског парламента:
Петра Леона Матиша
Кристина Булат
Бојан Миљевић
Христина Панић
Мирко Милановић