Савет

Савет Факултета чини двадесетједан члан. Савет је орган управљања Факултета. Мандат чланова Савета Факултета траје три године док мандат чланова Савета – представника студената траје једну годину. На конститутивној седници Савета Факултета врши се верификација мандата чланова Савета. (Статут ФМУ, Члан 14)

Председник Савета Факултета је мр Вера Огризовић, редовни професор за ужу уметничку област Гитара.

Заменик председника Савета Факултета је др ум. Теа Димитријевић,ванредни професор за ужу уметничку област Камерне музике(за рад са ансамблима с клавиром).