Head of the Unit

Nikola Dedić PhD

Associate professor of History of Arts

E-mail: dedicnikola@yahoo.com
Biography

др Никола Дедић, ванредни професор. Дипломирао историју уметности на Филозофском факултету у Београду, докторирао на Универзитету уметности у Београду. Аутор је књига Утопијски простори уметности и теорије после 1960. (2009), Ка радикалној критици идеологије: од социјализма ка постсоцијализму (2009), Тријумф савремене уметности (коаутор, 2010), Ниже него људски: Срђан Ђиле Марковић и андерграунд фигурација (2011) и Слика у доба медија: Драгомир Угрен (2011) и коприређивач зборника Радикална апстракција: апстрактно сликарство и границе приказивања (2013) и Савремена марксистичка теорија уметности (2016). Заменик је главног уредника часописа за студије уметности и медија Арт+Медиа. Добитник је награде за најбољу ликовну критику “Лазар Трифуновић”. Бави се историјом и теоријом уметности друге половине XX века са посебним фокусом на југословенску уметност наког Другог светског рата, материјалистичке теорије идеологије и филозофију језика.

Blanka Bogunović PhD

Full Professor in Psychology and Education Science

E-mail: blankabogunovic@fmu.bg.ac.rs
Biography

Blanka Bogunović, Ph.D. in Psychology and B.A. in Performance (Flute), Senior Researcher and CTA, is affiliated as Full Professor of Psychology and Education Science, teaching Psychology, Psychology of music, Psychology of music performance, Psychology of musical giftedness and Education Science, on undergraduate, master and doctoral study levels. She was engaged as mentor and co-mentor at specialist and doctoral academic studies and her students publish articles and give presentations on conferences. She also lectures Psychology of Music at the Faculty of Philosophy, Department of Psychology and is regular guest lecturer at the Faculty of Philology and Arts, University of Kragujevac and Music Academy, University of Sarajevo, Bosnia and Hercegovina.She has diverse professional experience: as university teacher and researcher, as psychologist in a specialist music school for gifted children, psychotherapist, as well as a music teacher and chamber music performer. Her research interests are: psychological aspects of giftedness in musicand education of musically gifted (early, secondary and higher), music performance skills development and emotional and creative processes in making music.Blanka Bogunović is the author of the book Musical Talent and Successfulness (2008/2010) that received the National Award “Dr Borislav Stevanović” for contribution to Psychology in Serbia (2009), co-author of the monograph Interdisciplinary approach to music: Listening, performing, composing (2014) and co-editor of the book School and Family Cooperation (2007).She publishes extensively in national and international journals and proceedings and gives presentations at conferences in Serbia and abroad. She is a member of the Editorial board of the Journal of the Institute for Educational Research, Accelerando and Artefact and peer reviewer of the scientific journals and books in the field of psychology and arts and giftedness.She carries on the running subproject theme Giftedness in music, arts and dance at the Institute for Psychology, University of Belgrade. Dr. Bogunović was president of the Music Psychology Section at Serbian Psychological Association (2006 - 2016) when it got the prize “LjubaStojić” for contribution to the development of psychology profession (2012). She is ECHA Correspondent and ESCOM Representative for Serbia. At the momentprof. Bogunović is the head of the Program and Organizational Committees of the 1st International Conference Psychology and Music – Interdisciplinary Encounters, which will be organized by Faculty of Music, University of Arts in Belgrade, on 24 - 26th October 2019. https://psychologyandmusicconference2019.wordpress.com

Secretary of the Unit

Sanela Nikolić PhD

Assistant professor of Applied Aesthetic

E-mail: saneladnikolic@gmail.com
Biography

Sanela Nikolić (1983), graduated from the Department of Musicology at the Faculty of Music, Belgrade (2006), and obtained doctoral degree from the Interdisciplinary Studies at the University of Arts, Belgrade, PhD programme for Theory of Arts and Media (2011). Lecturer at Interdisciplinary PhD studies, University of Arts, Belgrade (2013–2015) and at PhD Transdisciplinary Studies of Modern Arts and Media, Faculty of Media and Communication, Belgrade (2015–2016). One of the editors of AM Journal of Art and Media Studies. In addition to numerous scholarly texts, she is the author of the two books: Avangardna umetnost kao teorijska praksa – Black Mountain College, Darmštatski internacionalni letnji kursevi za Novu muziku i Tel Quel [Avant-garde art as a Theoretical Practice – Black Mountain College, Darmstadt International Summer Courses for New Music, and Tel Quel, Belgrade 2015] and Bauhaus – primenjena estetika muzike, teatra i plesa [Bauhaus – Applied Aesthetics of Music, Theater, and Dance, Belgrade, 2016]. She is the International Association for Aesthetics Delegate-at-Large (2019–2022) and also a member of the Serbian Musicological Society and Serbian Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts. Fields of interest: avant-garde art schools and practices; applied aesthetics as a critical history of the humanities; interdisciplinarity and transdisciplinarity in the humanities; digital humanities.

Rada Drezgić PhD

Assistant professor of Sociology

Biography

Рада Дрезгић је дипломирала социологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду и докторирала на одељењу за Социокултурну Антропологију, Универзитета у Питсбургу, САД. Богато педагошко искуство стекла је држећи наставу из широког спектра друштвених и хуманистичких предмета на домаћим и иностраним универзитетима. У истраживачком раду бави се проучавањима различитих аспеката популарне кулутуре као и питањима идентитета. У фокусу њених интересовања су питања везна за родни идентитет и његова укрштања са другим облицима иденитета (национални, религијски, класни...). Њен целокупан рад је прожет теоријским и методолошким разматањима као и разматрањима о улози науке и научних дискурса у различитим модернизацијским пројектима. Објављује текстове како у домаћим тако и у иностраним часописима, а 2010 јој је изашла књига под називом “Бела куга” међу “Србима” у издању ИП Албатрос плус и Института за филозофију и друштвену теорију у којој проучава механизме конструкције знања о становништву, роду и нацији у демографским дискурсима.

Milijana Grkajac MA

English language teacher

E-mail: milijana.grkajac@gmail.com
Biography

Milijana Grkajac predaje engleski jezik na Fakultetu muzičke umetnosti od 1993. godine, prvo kao viši predavač, a zatim kao nastavnik engleskog jezika.
Diplomirala je (Engleski jezik i književnost) 1983. godine i magistrirala (Metodologija nastave i primenjena lingvisika) 1990. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Njeno profesionalno iskustvo pre FMU uključuje rad u nekoliko osnovnih škola, Instititu za strane jezike, Filološkoj gimnaziji, Ekonomskom fakultetu i Akademiji lepih umetnosti.
Autor je nekoliko radova iz oblasti metodike nastave sa posebnim fokusom na poeziji u nastavi engleskog jezika (“Concrete“ poetry in the EFL Classroom), jeziku i kulturi, kao i engleskom jeziku u muzičkom diskursu. Učestvovala je na nekoliko naučnih skupova radi stručnog usavršavanja („Jezik i kultura“, Ohrid 1988; „Strani jezik struke“, Beograd 1995 itd.)
Napisala je četiri udžbenika za studente Fakulteta muzičke umetnosti: Jazz Up Your English 1; Jazz Up Your English 2; Waltz Through Your English – English in Musicology and Ethnomusicology; English in Art Music – Ethnomusicology, Musicology and Music Theory. Prevela je veliki broj tekstova i knjiga na engleski i sa engleskog, posebno iz oblasti muzikologije, muzičke teorije i etnomuzikologije.
Predaje engleski jezik studentima svih studijskih programa.

Jelena Ličina

English language teacher

E-mail: jelena.licina@fmu.bg.ac.rs
Biography

Јелена Личина је рођена у Београду, где је са одличним успехом завршила основну школу и гимназију.
Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за Енглески језик и књижевност, 2001. године.
Мастер рад под насловом „Настава енглеског језика на Факултету музичке уметности Универзитета уметности у Београду“ 2011. године одбранила је на Филолошком факултету у Београду.
Предавала је енглески језик на Институту за стране језике у Београду, у ОШ „Радојка Лакић”, на Хемијском факултету Универзитета у Београду и на Математичком факултету Универзитета у Београду.
На Факултету музичке уметности Универзитета уметности у Београду запослена је од 2008. године.
Усавршавала се у Великој Британији и САД.

Zorana Kozomarić

German language teacher

E-mail: kozomaric@sezampro.rs
Biography

Зорана Козомарић је студирала психологију на Гетеовом универзитету у Франкфурту на Мајни и немачки језик и књижевност на Катедри за германистику Филолошког факултета у Београду, где је дипломирала 1991. године. Мастер студије је завршила на истој катедри 2010. године радом на тему Могућности инферирања културолошки специфичних аспеката савремене немачке рок музике.
После завршених студија кратко је радила као наставник немачког језика у неколико основних и средњих школа у Београду, а на Факултету музичке уметности у Београду је запослена од 1993. године. Предаје језик струке на основним студијама Факултета музичке уметности, Факултета ликовних уметности и Факултета драмских уметности и основним и мастер студијама Православног богословског факултета у Београду. У настави једнаку важност придаје рецептивним вештинама, пресудним за активну и адекватну употребу стручне литературе, као и продуктивним вештинама, како би се код студената постигао висок ниво комуникативне компетенције.

Током година стручно се усавршавала у Србији, Немачкој и Румунији. Као стипендиста DAAD-a и Bayhost-a у више наврата боравила на вишенедељним семинарима и академијама на универзитетима у Немачкој.
Обајављује преводе стручних текстова из области музике, социологије, историје и политикологије у научним часописима у земљи и иностранству. Фондација Београдске филхармоније објавила је њен превод аутобиографије Зубина Мехте Партитура мог живота. Осим тога, превела је и књигу Улриха Бека Космополитски поглед или: рат је мир. Коаутор је збирке комуникативних игара за наставу немачког језика под називом Spiel mit! Sprechspiele für kommunikativen Deutschunterricht, која је намењена наставницима страног језика у основним и средњим школама, у циљу унапређења наставе немачког језика.

Milica Đelić

Italian language teacher

E-mail: milicadjelic23@gmail.com
Biography

Профил:

- Наставник италијанског језика, aнгажована у раду са студентима соло певања на разумевању и тумачењу оперске литературе и унапређењу изговора певаног текста као и на усавршавању језичких компетенција студената у италијанском језику.
- Преводи стручне текстове из области музике.

Образовање и усавршавање:

- Диплома професора италијанског језика и књижевности Филолошки факултет Унинверзитета у Београду, 1998.
- Диплома Министарства просвете и образовања Републике Француске – D.E.L.F. 1998.
- Università per stranieri, у Перуђи, Италија . Специјалистички семинар из италијанске књижевности и класичне музике, 1990.
- Università degli studi di Urbino Carlo Bo, у Урбину, Италија. Специјалистички семинари из италијанске кинематографије, 1992.
- Centro Di Lingua e Cultura Italiana “Giacomo Leopardi”, у Кастел Раимонду у Италији, 1996. Конверзацијски курс.

Учешће на семинарима:

- Анализа и коришћење аутентичних текстова у настави италијанског језика, Италијански институт за културу у сарадњи са Одсеком за италијанистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, 2002, 2003.
- Corso di formazione linguistica e glottodidattica, Università per stranieri di Siena, 2003
- Per una didattica a 360: dal libro al web 2.0, attraverso il video, i multimedia e la LIM, Edizioni Edilingua, 2014.
- Italiano LS tra libro di testo e nuovi strumenti multimediali, ALMA Edizioni, 2016.

Професионална активност:

- Oд 2009. Наставник италијанског језика на Факултету музичке уметности у Београду и на Факултету драмске уметности (ОАС И МАС).
- 2003.-2009. Наставник италијанског језика Музичка школа „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“
- 1999.-2001. Наставник у Школи страних језика Задужбине Илије М. Коларца


Поље интересовања и истраживања:

- Синтаксичке, лексиколошке и морфолошке особености језика оперских либрета. Анализа и превођење оперске литературе (XVII-XX век) као и текстова песама и арија старих мајстора.