Projects

У последње две деценије научноистраживачка делатност Факултета музичке уметности у коју су укључени чланови Катедре за музикологију и Катедре за етномузикологију остварује се и кроз реализацију пројеката из програма основних истраживања Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.
До сада је реализовано неколико научних пројеката који су дали запажене резултате.

1996-2000. Развој и остварења српске уметничке музике Катедра за музикологију и етномузикологију

1996-2000. Карта дијалеката музичке и орске народне традиције Србије Катедра за етномузикологију

2001-2005. Српска музика и европско музичко наслеђе Катедра за музикологију

2006–2010. Светски хронотопи српске музике Катедра за музикологију

2006–2010. Етномузички и етнокореолошки дијалекти Србије Катедра за етномузикологију

2011–2017. Идентитети српске музике у светском културном контексту Катедра за музикологију

2011–2017. Музика и игра мултикултурне и мултиетничке Србије Катедра за етномузикологију