Шеф Катедре

др Гордана Каран

редовни професор за ужу теоријско-уметничку област Солфеђа и Методике наставе солфеђа

тел: +381 60 36 10 960
E-пошта: karan.gordana@fmu.bg.ac.rs
Биографија

Др Гордана Каран (1956) је на Факултету музичке уметности у Београду дипломирала на Одсеку за општу музичку педагогију (1982), магстирала (област методика наставе солфеђа, Морфолошки приступ инструктивној литератури за нотно певање и теорију музике у Србији до 1941. године, ментор др Зорислава Васиљевић, 1993) и одбранила докторску дисертацију (област музичка педагогија, Музичко-педагошке активности др Милоја Милојевића, ментор др Драгана Стојановић Новичић, 2010).
На Факултету музичке уметности је запослена од 1995. године. Године 2010. изабрана је у звање редовног професора на Катедри за солфеђо и музичку педагогију. Предаје солфеђо (ОАС), методику наставе солфеђа (ОАС, МАС), музичку педагогију (ДАС) и тембровску одређеност аудитивног опажања (ДАС).

Аутор је монографије Милоје Милојевић у свету музичке педагогије (2015). Коаутор је актуелне уџбеничке и приручничке литературе за наставу солфеђа у средњој музичкој школи (З. Васиљевић, И. Дробни, Г. Каран) и факултету музичке уметности (Гордана Каран, Горан Маринковић, 2002, 2005). Такође, коаутор је приручника за наставни предмет Тембровска одређеност аудитивног опажања (Гордана Каран, Сандра Дабић, 2009), као и Антологије српске музике за дечји и женски хор композитора друге половине 19. и прве половине 20. века у три дела (Гордана Каран, Драгана В. Јовановић, 2014, 2015, 2016). Гордана Каран је аутор објављених чланака из области музичке педагогије (историја српске музичке педагогије, методика наставе солфеђа, методички приступи раду на развоју слуха и разумевања музичке садржине деце најмлађег узраста...).

Под менторством Гордане Каран дипломске/мастер радове одбранило је 37 студената Факултета музичке уметности у Беогарду и Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.
Гордана Каран је шеф Катедре за солфеђо и музичку педагогију и руководилац Центра за издавачку делатност ФМУ. Члан је Националног просветност савета за основно и средње образовање Републике Србије и Сената Универзитета уметности у Београду.

Шеф Одсека

др Ивана Дробни

редовни професор за ужу научну област Педагогија (Солфеђо и Методика наставе солфеђа)

тел: +381 60 36 10 961
E-пошта: ivanadrobni@fmu.bg.ac.rs
Биографија

Др Ивана Дробни је рођена 1960. године у Београду. Након завршене ниже школе виолине, у музичкој школи „Станковић” и теоретског одсека у школи „Јосип Славенски”, уписује студије Опште музичке педагогије на Факултету музичке уметности у Београду. Као ученик и студент учествује на више виолинских и такмичења из солфеђа, на којима је освајала бројне награде.

Магистарску тезу Иновација наставе солфеђа, као стипендиста градског Завода за науку и научно-истраживачки рад, брани 1988. године. Докторску дисертацију Коаптација смерова поставки елементарне музичке писмености у музичком образовању одбранила је 2006 године.
Почетна педагошка искуства стиче током завршних година студија у музичким школама „др Војислав Вучковић”, „Стеван Мокрањац”, „Јосип Славенски“ у Београду, и као демонстратор на Катедри за солфеђо на Факултету музичке уметности у Београду. Године 1987. изабрана је у звање предавача за солфеђо на Вишој музичкој школи у Нишу.

На Факултету музичке уметности је стално запослеена од 1989. године. Данас, у звању редовног професора, предаје на свим нивоима студија.
У фокусу интересовања Иване Дробни налази се првенствено настава солфеђа и теме везане за развој музичке писмености. Одржала је низ семинара за стручно усавршавање наставника у Србији и Републици Српској. Учествовала је у изради Наставних планова и програма за Солфеђо и Теорију музике у основном и средњем музичком образовању. Излагала је радове на домаћим и међународним научним и стручним скуповима и објавила чланке у националним и међународним научним часописима. Такође, као аутор и коаутор реализовала је бројне уџбенике и приручнике намењене настави Солфеђа и Теорије музике за све нивое музичког образовања.

мр Весна Кршић Секулић

редовни професор за ужу теоријско-уметничку област Солфеђа и Методике наставе солфеђа

Биографија

ВЕСНА КРШИЋ СЕКУЛИЋ, музички теоретичар, педагог, пијаниста и виолиста, рођена је 1950. год. у Београду На Музичкој академији /Факултету музичке уметности је дипломирала на клавирском и теоретском одсеку и магистрирала из области методике наставе солфеђа. Била је професор клавира и камерне музике у Музичкој школи ’’ Јосип Славенски’’ у Београду. Као редовни професор на Факултету музичке уметности у Београду и Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу предаје солфеђо и методику наставе солфеђа. У њеној класи је дипломирало, магистрирало, специјализирало и завршило мастер студије 40 сада већ угледних младих педагога. На ФМУ је неколико година предавала и камерну музиоку радећи са клавирским дуом.

Наступа у клавирском дуу са Снежаном Николајевић више од четрдесет година, а поред тога и као солиста и клавирски сарадник. Неколико година је била члан – виолиста Академског камерног оркестра ’’ Душан Сковран’’ и Гудачког оркестра ‚‚Collegium Accademicum''.
Одржала је педесет семинара за наставнике солфеђа, клавира и камерне музике и написала неколико књига. Са колегама је урадила приручнике за факултетску наставу солфеђа, а са Снежаном. Николајевић и Јелом Кршић неколико редакција композиција за клавирски дуо.
Редовно учествује на симпозијумима. Објавила је велики број чланака у стручним часописима. Као члан жирија учествовала је на међународним такмичењима из солфеђа и камерне музике.

Као дугогодишњи активни члан и председник Удружења музичких педагога Србије иницирала је покретање Пролећног фестивала камерне музике, Турнира музичких вештина и Смотре солфеђа/ Била је представник Србије у Европској организацији такмичења младих музичара ЕМCY. Натупала је у свим великим градовима бивше Јгославије, у Француској, Мађарској, Израелу, САД, Швајцарској, и Белгији на реситалима и у програмима радија и телевизије. Весна Кршић Секулић је добитник награде Удружења музичких педагога Србије за вишегодишње педагошке резултате. Клавирски дуо Весна Кршић - Снежана Николајевић je добитник награде УМУС-а за најбољи концерт 2010. године. Снимци интерпретација дуа објављени су на неколико ЛП плоча и компакт дискова.

мр Вера Миланковић

редовни професор ужу теоријско-уметничку област Солфеђа и Методике наставе солфеђа

Биографија

Потомак угледне српске породице високих официра, научника, универзитетских професора, дипломата и писаца. Као композитор и пијаниста, присутна је на концертима, фестивалима, позоришту и у медијима, (жива извођења, снимци, штампане ноте).
Редовни професор Факултета музичке уметности, Универзитета уметности у Београду, Оснивач и руководилац међународног Педагошког форума сценских уметности годишњег скупа педагога музичких и сценских уметности свих нивоа образовања. Излаже на ESCOM (European Society for Cognitive Sciences of Music), ICMPC (International Conference of Music Perception and Cognition), SRPMME (Society for Research in Perception of Music and Education) и CIMO (Conference of Interdisciplinary Musicology) ISME (International Society for Music Education).
Члан је Удружења композитора и Удружења музичких педагога Србије, Уређивачког одбора "Вукове задужбине" , Културнопросветне заједнице Београда и Rotary клуба Земун.
Награде: “Златни Беочуг” (2008.) и “Музика класика” за најбољу примењену музику у 2013. години.

мр Бојана Маторкић-Ивановић

редовни професор за ужу теоријско-уметничку област Солфеђа и Методике наставе солфеђа

E-пошта: bojanamatorkic@fmu.bg.ac.rs
Биографија

Мр.БОЈАНА МАТОРКИЋ-ИВАНОВИЋ, дипломирала је на ФМУ у Београду Одсек за Општу музичку педагогију и Одсек за дириговање у класи Живојина Здравковића. Двоструки је магистар наука: из области музичке педагогије, класа Мирославе Васиљевић и из области дириговања, класа Даринке Матић Маровић.Свој педагошки рад започела је као корепетитор у балетској школи “Лујо Давичо” у Београду и као професор теоријских предмета у музичкој школи” Мокрањац” у Београду, све до доласка на ФМУ у Београду на Катедру за солфеђо и музичку педагогију где се и данас налази у својству редовног професора. Повремено је радила на АЛУ у Београду, Филуму у Крагујевцу а сад на ФУ у Косовској Митровици. Дириговањем се бави преко 30 година, почев од хорова “Колегијум Музикум” , “Браћа Барух”,” Бранко Kрсмановић”, а најдуже као диригент Академског хора “Јован Бандур” из Панчева, и истоименог оркестра, као и хоровима: “Европа кантат” (интернационални), хора АЛУ ( Београд) и оркестра “Музика вива”(Београд).

Добитник је великог броја домаћих и међународних признања: “Златна значка” КПЗ-а Србије(1990), “Златни жижак”града Панчева (1990), Октобарска награда града Панчева (1992), Златна плакета Савеза аматера Србије (2011) , Сребрна статуета “Коста Абрашевић” ,Ваљево(1988) , прво место на међународном фестивалу хорске музике у Кардици, савремена музика и друго место у области романтизма (1990),ЈХС Ниш (1992) најбољи ансамбл и (1994) најбоље изведено дело страног аутора, ,десетоструки узастопни победник на ФМД Војводине , Искра културе КПЗ-а Војводине (1995)итд. Бележи низ целовечерњих концерата у земљи и инстранству(Италија,Холандија,Грчка,Румунија,Мађарска...) као и снимање музике и учешће у филму Г.Паскаљевића “Кад сване дан” (2011).Премијерно извела многа дела домаћих и страних аутора: Големовић,Вујић,Рамирез,.Снимила трајне снимке за Радио Нови Сад и Београд, емисије на РТС-у, неколико ЦД хорске и вокално инструменталне музике. Одржала више семинара из области дириговања и била члан жирија бројних такмичења у земљи.Објавила више стручних радова из области музичке педагогије, аутор бројних рецензија. .Председник комисије за лиценце у МПС.

др Ивана Хрпка Вешковац

доцент за ужу стручну област Солфеђа и Методике наставе солфеђа

E-пошта: i.hrpka@hotmail.com
Биографија

Др Ивана Хрпка Вешковац (Београд, 1962) дипломирала је на Одсеку за општу музичку педагогију Факултета музичке уметности у Београду (1986). Звање магистра стекла је 1991.године. Докторску тезу „Искуства и методе француске и бугарске школе солфеђа – анализе и разматрања“ одбранила је 2002.године (ФМУ Београд). Као студент последипломских студија награђена је Сребрном медаљом Универзитета уметности у Београду. Од 1986.године ради на ФМУ у Београду (предмети: Солфеђо и Методика наставе солфеђа), а од 2008.године и као професор и ментор на специјалистичким и докторским академским студијама (област Музичка педагогија). Основно опредељење у научно-истраживачком раду усмерила је ка проучавању историјских музичко-педагошких токова и оформљених школа солфеђа у знаменитим европским центрима. Поред тога, бави се истраживањима везаним за могућност имплементације најквалитетнијих иностраних идеја, метода и система у савременој српској педагогији солфеђа.

др Милена Петровић

ванредни професор за ужу теоријско-уметничку област Солфеђа и Методике наставе солфеђа

E-пошта: milena.petrovic@fmu.bg.ac.rs
Биографија

Милена Петровић је дипломирала на Катедри за музикологију (1998), магистрирала (2002) и докторирала (2010) на Катедри за солфеђо и музичку педагогију на Факултету музичке уметности у Београду. Специјализацију из области мјузикла стекла је 2004. године на Факултету драмских уметности у Београду. Постдокторске студије завршила на Институту за педагогију у Лондону (2015). Запослена је као ванредни професор на Катедри за солфеђо и музичку педагогију на Факултету музичке уметности у Београду. Професор је музичке културе у Интернационалној школи Чартвел у Београду. Области њеног интересовања су музичка педагогија, музичко извођаштво (мјузикл), психологија музике (перцепција и когниција музике) и музикологија (порекло музике, музиколингвистика и зоомузикологија). Своја педагошка искуства и научне ставове излаже на бројним домаћим (Београд, Крагујевац, Ниш, Нови Сад) и иностраним симпозијумима, семинарима и конференцијама (Аустрија, Пољска, Немачка, Естонија, Италија, Енглеска, Грчка, Хрватска, Босна и Херцеговина, Република Српска).

др Нада О Брајен

доцент за ужу научну област Музичке педагогије

Биографија

Диплома у аналитичке психологије
Доктор наука, мултидисциплинарна истраживања у људском развоју
Master of Science, семиологија
експерт ЕУ за развијање способности и резултата образовања

Каријера Историја
• 2013 - присутан
Корпоративни коучинг тимова и појединаца, укључујући: Топ тима и директор приватног капитала фирме са седиштем у Великој Британији, Европска банка (директор и горњи тим), међународна консултантска фирма, извршни тим међународне банке са седиштем у Великој Британији.
Партнер О'Бриен & Ивановић Лтд.
Психоаналитичар у приватној пракси, лични развој појединаца и група.

• 2010 - 2013
Виши консултант у Хановер извршни доо Пројектовање и водећи програми за највиши пласман фокусирана на групни и индивидуални развој глобалних организација, као што су: извршног одбора АстраЗенеца, Прудентиал, управљање партнере европске адвокатске канцеларије. Саветовао на програма за управљање перформансама, матрица трансформације, процену људи и Теам Динамицс.
Дизајнер и лидер интерног пројекта комуникације за британски нуклеарне индустрије.

• 2007 - 2011
Тренер првог тима у норвешком Националне здравствене службе, фокусиран на личном и професионалном развоју, на индивидуалном и групном нивоу.
Тренер и програм лидер за лични и професионални развој високог тима Рогаланд А - Сентер у Норвешкој, национална институција која примењује јединствени закон за заштиту нерођеног детета.

• 2005 - 2006
Саветовао и ко-дизајнирана програм водећу за социјално партнерство за Нордијског савета министара, који спроводи Центар за квалитетно образовање и Гесо. Саветник за образовне развојних алата и знања у Министарству просвете Републике Србије.

• 2000 - присутан
Предавач на Универзитету.
Спеакер броја међународних конференција (УНЕСКО, Савет Европе, Телемарк Међународна конференција, итд). Организатор и дизајнер међународних конференција.

Течно говори енглески, немачки (Б2) и балканских језика

Секретар Катедре

мр Драгана Тодоровић

наставник за ужу теоријско-уметничку област Солфеђа и Методике наставе солфеђа

тел: +381 62 250 378
E-пошта: dada2609@yahoo.com
Биографија

Мр Драгана Тодоровић рођена је у Београду 1968. године. Основне, као и постдипломске студије из Методике наставе солфеђа завршила је на Факултету музичке уметности у Београду. Тренутно је на докторским студијама из области Музичке педагогије на истом факултету, где је и запослена.

Професионални ангажман мр Драгане Тодоровић, осим места наставника солфеђа на Факултету музичке уметности обухвата широки аспект активности: аутор инструктивне литературе за солфеђо; писац бројних научних радова из области Музичке педагогије, превасходно педагогије наставе солфеђа; предавач на научним скуповима; координатор и реализатор акредитованих семинара из солфеђа, као и музичких радионица; дугогодишњи члан жирија и аутор примера на музичким такмичењима (Републичко такмичење из солфеђа, Међународно такмичење из солфеђа, Турнир музичких вештина, Златна сирена...); рецензент инструктивне и методичке литературе из области Солфеђа и Методике наставе солфеђа. Делатности мр Драгане Тодоровић обухватају и чланство у стручним телима: Удружењу музичких и балетских педагога Србије и Комисији за солфеђо при Удружењу музичких и балетских педагога Србије. Мр Драгана Тодоровић је такође и секретар Катедре за солфеђо и музичку педагогију Факултета музичке уметности у Београду, а 2010. године била је члан радне групе за припрему предлога наставног плана и програма за средње музичке школе при Заводу за унапређивање образовања и васпитања у Београду.

Мр Драгана Тодоровић је и добитник награда за свој педагошки рад: Дипломе за једногодишње истакнуте педагошке резултате (Савез друштава музичких и балетских педагога Србије, 2002), Захвалнице Факултета музичке уметности у Београду за изузетне заслуге и допринос факултету ( ФМУ,2010) и Захвалнице Удружења музичких и балетских педагога Србије поводом 60 година свога рада за допринос раду Удружења ( Удружење музичких и балетских педагога Србије, 2014).

др Славица Стефановић

доцент за ужу научну област Музичка педагогија

E-пошта: sarica@Eunet.rs
Биографија

Др Славица Стефановић је рођена 1959. год. у Крушевцу у породици музичара. Основне студије, одсек наставно-теоријски, је завршила на ФМУ у Скопљу, а магистрирала и специјализирала на предмету Методика општег музичког образовања у Београду. Степен доктора наука стекла је на ФМУ у Београду – област науке о уметностима - Музичка педагогија. Бавила се хорским дириговањем, дизајнирањем музике за позоришне представе, била је музички уредник у институцијама културе и професор у основној и средњој школи и Педагошкој академији за учитеље и васпитаче. За рад са омладиским и дечјим хоривима награђена је неколико пута на Републичким такмичењима. Добитиник је друштвених признања: Повеља Музичке омладине Србије, Златна значка Културно просветне заједнице Србије, Захвалница Факултета музичке уметности Београд. Члан је Балканског хорскох форума где је председник секције за дечје хорове. Аутор је песама за децу и коаутор уџбеника Музичка култура за 7 и 8 разред основне школе. Стручно-научне радове објављује у земљи и иностранству, а у фокусу су јој настава музике у школама општег образовања и хорска музика за децу. На одсеку за Солфеђо и музичку педагогију предаје Практичну методику општег музичког образовања и води изборни предмет Дидактичке музичке игре за основну школу.

Јелена Дубљевић

наставник ужу стручну област Солфеђа и Методике наставе солфеђа

тел: +381 61 16 10 376
E-пошта: jdubljevic@fmu.bg.ac.rs
Биографија

Јелена Дубљевић је дипломирала на Одсеку за општу музичку педагогију на Факултету музичке уметности у Београду. У периоду од 2004. до 2007. године, као стипендиста Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, учествовала је у реализацији пројеката Музиколошког института Српске академије наука и уметности, под називом Традиционално и ново у српској музици (црквеној, народној и уметничкој) и Музика на раскршћу – српски, балкански и европски оквири. Од школске 2007/08. године ангажована је на радном месту стручног сарадника за ужу научну област солфеђо на Факултету музичке уметности у Београду, а од школске 2009/10. године ради као наставник за стручни предмет уже теоријско-уметничке области солфеђа и методике наставе солфеђа. Студент је докторских студија на истоименом факултету, на Катедри за солфеђо и музичку педагогију. Од 2011. године сарадник је Завода за унапређивање образовања и васпитања у Београду. Аутор је и коаутор радова објављених у часописима и зборницима радова у земљи и иностранству.

Александра Бранковић

асистент за ужу теоријско-уметничку област Солфеђа и Методике наставе солфеђа

тел: +381 60 32 27 884
E-пошта: aleksandra.brankovic@fmu.bg.ac.rs
Биографија

Образовање

Средња музичка школа „Стеван Мокрањац“ у Београду, вокално-инструментални одсек-клавир, теоретски одсек, 2002-2006.
Основне академске студије, Факултет музичке уметности у Београду, одсек општа музичка педагогија, 2006-2010.
Мастер академске студије, Факултет музичке уметности у Београду, одсек општа музичка педагогија, 2010-2012.
Докторске академске студије, Факултет музичке уметности у Београду, одсек музичка педагогија, 2013-.

Радно искуство

Музичка школа „Станислав Бинички“, професор солфеђа, јануар-јул 2015.
Музичка школа „Станислав Бинички“, професор солфеђа, 17.12.2015.-25.12.2015.
Музичка школа „Станислав Бинички“, професор солфеђа, 22.01.2016.-29.01.2016.
Факултет музичке уметности у Београду, сарадник у настави на Катедри за солфеђо и музичку педагогију, 2013-2016.
Факултет музичке уметности у Београду, асистент на Катедри за солфеђо и музичку педагогију, 2016-.

Радови

„Функционална метода Миодрага А. Васиљевића – синтеза прошлости и савремених научних сазнања“, IX Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност“, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 24.-25.10.2014, самосталан рад, саопштење.
„Нотно певање Миодрага А. Васиљевића и његова актуелност у савременој музичкој настави“, Међународни научни скуп Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 14.11.2014, самосталан, објављен рад.
„Утицај тембра на превођење звука у нотну слику“, XVII Педагошки форум сценских уметности Социолошки аспект педагогије и извођаштва у сценским уметностима, Факултет музичке уметности у Београду, 12.-14.2014, колективан рад, саопштење.
„Тембровска одређеност музичких инструмената, музичка интерпретација и емоционалне реакције слушалаца“, X Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 23-25.10.2015, колективан рад, саопштење.

Друго Стипендиста Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта, 2009/2010. године. Стипендиста аустријске интернационалне летње академије (25th International Summer Academy), на семинару Music and Cultural Memory, у организацији Универзитета музике и извођачких уметности у Бечу, август 2015.