Важна документа

Статут Факултета музичке уметности:
   -  Статут Факултета музичке уметности у Београду

Информатор о раду Факултета:
   -  Информатор о раду Факултета музичке уметности у Београду

Правилници:
   -  Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима 27.4.2016.
   -  Правилник о студирању на факултету 27.4.2016.
   -  Правилник о пријемним испитима и рангирању на факултету
   -  Правилник о раду библиотеке факултета
   -  Правилник о дисциплинској одговорности студената
   -  Правилник о избору наставника у звање
   -  Правилник о раду 26.02.2016.
   -  Правилник о минималним условима за избор у звања наставника 05.07.2016.
   -  Правилник о раду Центра за издавачку делатност Факултета
   -  Правилник о раду Центра за међународну сарадњу Факултета
   -  Правилник о раду Центра за промоцију Факултета и односе с јавношћу
   -  Правилник УУ о међународној мобилности
   -  Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
   -  Водич за програме међународне мобилности ФМУ

Календари:
   -  Каледар наставе и испита за академску 2016-2017. годину
   -  Каледар наставе и испита за академску 2015-2016. годину
   -  Каледар наставе и испита за академску 2013-2014. годину

Уверења о акредитацији:
   -  Уверење о акредитацији OAС - КОМПОЗИЦИЈА
   -  Уверење о акредитацији ОАС - ДИРИГОВАЊЕ
   -  Уверење о акредитацији ОАС - СОЛО ПЕВАЊЕ
   -  Уверење о акредитацији ОАС - КЛАВИР
   -  Уверење о акредитацији ОАС - ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
   -  Уверење о акредитацији ОАС - ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
   -  Уверење о акредитацији ОАС - ХАРФА
   -  Уверење о акредитацији ОАС - ОРГУЉЕ
   -  Уверење о акредитацији ОАС - УДАРАЉКЕ
   -  Уверење о акредитацији ОАС - ГИТАРА
   -  Уверење о акредитацији ОАС - ЧЕМБАЛО
   -  Уверење о акредитацији МАС - КОМПОЗИЦИЈА
   -  Уверење о акредитацији МАС - ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
   -  Уверење о акредитацији ДАС - КОМПОЗИЦИЈА
   -  Уверење о акредитацији ДАС - ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
   -  Уверење о акредитацији високошколске установе
   -  Уверење о акредитацији ДАС - ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
   -  Уверење о акредитацији ДАС - ЏЕЗ И ПОПУЛАРНА МУЗИКА
   -  Одлука о акредитацији ФМУ за обављање научноистраживачке делатности
   -  Уверење о акредитацији ОАС - НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
   -  Уверење о акредитацији МАС - НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
   -  Уверење о акредитацији ДАС - НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ
   -  Уверење о акредитацији ОАС - МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

Књига предмета:
   -  Књига предмета
   -  Књига предмета - Џез и популарна музика ОАС

Књига наставника:
   -  Књига наставника

Књига сарадника:
   -  Књига сарадника

Дозвола за рад:
   -  Дозвола за рад
   -  Решење о допуни дозволе за рад факултета