Еразмус +

Факултет музичке уметности ће у периоду 24.03. - 01. 03. угостити професоре Џени и Марка Филипса са Краљевског конзерваторијума у Бирмингему (Енглеска). Џени Филипс, професор обоеи шеф Катедре за Дувачке инструменте и Марк Филипс, професор хорне, диригент и члан Симфонијског оркестра Бирмингема ће током своје посете одржати предавања и мајсорске радионице за студенте Факултета. Посета је реализована у оквиру Еразмус + мреже међународне мобилности.

Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичкој Академији за музику и позориште у Литванији (Lithuanian Academy of Music and Theatre) за студенте основних академских студија (2, 3. и 4. година) следећих одсека:

Композиција
Дувачки инструменти


Студенти позивају за боравак у трајању од једног семестра:
II семестар: 5. фебруар – 31. мај 2018.

У овом позиву Lithuanian Academy of Music and Theatre нуди 2 стипендијe.

За пријаву је потребно да доставите:

1. Попуњен Learning Agreement (налази се на сајту факултета, у одељку „Међународне размене“ и у прилогу мејла)
2. Попуњен пријавни образац (Application Form) (налази се на сајту факултета, у одељку „Међународне размене“ и у прилогу мејла)
3. Аудио или видео снимак извођења (за студенте дувачких инструмената) и снимак композиције (за студенте композиције) у трајању од око 20 минута

Документа је потребно попунити на енглеском језику.
Списак предмета за студенте доступан је на
http://lmta.lt/en/wind- instruments-study-plan за студенте дувачких инструмената
http://lmta.lt/en/composition- 2 за студенте композиције

Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.
Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом, а сви ЕЦТС кредити које током мобилности остварите ће бити признати на ФМУ.
Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 650 евра по месецу боравка и 275 евра за трошкове пута.
Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.
Студенти ће након пријаве, а у зависности од изабраних предмета, од Комисије за Међународну мобилност ФМУ добити мишљење о могућностима за признавање предмета.
Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до понедељкa 25. децембра.
За додатне информације обратите се на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.

Отворен је позив за пријављивање за Еразмус + стипендије за боравак на Музичкој Академији у Виљандију Универзитета у Тарту (Естонија) http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/exchange-students за студенте основних академских студија на студијском програму:

Музичка педагогија (друга, трећа и четврта година)
Студенти ce позивају за боравак у трајању од једног семестра:
II семестар: 12. фебруар – 01. јун 2018.

У овом позиву Музичкa Академијa у Виљандију нуди 2 стипендије.

За пријаву је потребно да доставите:
1. Попуњен Learning Agreement (налази се на сајту факултета, у одељку „Међународне размене“
2. Копију важећег пасоша
3. Транскрипт оцена на енглеском језику
4. Потврда о знању енглеског језика на Б2 нивоу (сертификат или потврда професора)

Документа је потребно попунити на енглеском језику.

Списак предмета за студенте доступан је на
http://www.kultuur.ut.ee/en/why-viljandi/international-study-modules-exchange-students
http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/rhythm-music
http://www.kultuur.ut.ee/en/admissions/estonian-traditional-music

Стипендија коју ће студенти добити за период боравка износи 750 евра по месецу боравка и 275 евра за трошкове пута.

Будући да се стипендије додељују у оквиру Еразмус + програма међународних размена, треба да изаберете оне предмете који ће најбоље одговарати вашем студијском програму на ФМУ и који ће носити онај број кредита који бисте стекли и током студирања на својој години студија.

Сви трошкови пута и боравка подмирени су стипендијом, а сви ЕЦТС кредити које током мобилности остварите ће бити признати на ФМУ.
Препорука свим студентима јесте да бирају што сличније предмете онима које би похађали на ФМУ. Студенти нису обавезни да изаберу предмете у износу од свих 30 ЕЦТС-а, већ могу и мање - препоручени минимум је у зони од око 25 ЕЦТС-а. Сви евентуално недостајући предмети, тј. кредити ће бити надокнађени по повратку на ФМУ, а већи број кредита, уколико се студент определи за такво решење, ће бити приказан у дипломи.

Студенти ће након пријаве, а у зависности од изабраних предмета, од Комисије за Међународну мобилност ФМУ добити мишљење о могућностима за признавање предмета.

Попуњене пријаве треба послати на имејл адресу: itanackov@fmu.bg.ac.rs најкасније до петка, 27. октобра. 2017

За додатне информације обратите се на itanackov@fmu.bg.ac.rs или на тел. бр. 062/251439.

Од школске 2016/17 године, Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду учествује у Еразмус + академским мрежама размене.
Будући да је Србија у Еразмус + програму „партнерска“ земља, потребно је да се закључе међуинституционални споразуми о сарадњи како би било могуће вршити размене.

За више информација обратите се Ивани Мијановић, координатору за међународну сарадњу: itanackov@fmu.bg.ac.rs

05.04.2017.
Др Вера Миланковић и др Милена Петровић, професори Катедре за солфеђо и музичку педагогију, боравиле су у периоду од 27. до 31. марта на Музичкој академији „Станислав Моњушко“ у Гдањску (Пољска) у оквиру Ерасмус + програма мобилности. Извештај о њиховом боравку и лепе утиске можете погледати овде.

Отворен је позив за пријављивање за доделу Еразмус + стипендије за боравак на Музичком конзерваторијуму у Вигу (Шпанија) http://csmvigo.com/?lang=en, за студенте основних академских студија (од друге до четврте године студија). Пријаве се примају најкасније до 13. априла 2017. године.
Опширније

Корисни линкови:

Процедура пријаве, Универзитет уметности у Београду:
http://www.arts.bg.ac.rs/en/international/exchange-students/how-to-apply/

Водич за програме међународне мобилности ФМУ

Каталог курсева на страном језику Универзитета уметности у Београду:
http://www.arts.bg.ac.rs/en/international/course-catalogue-2016-17/

Еразмус + водич:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Друге могућности међународне размене

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies):http://erasmusplus.rs/ceepus/