Пројекат Жан Моне модул

Катедра за музикологију ФМУ започела је реализацију прве фазе (прве године) трогодишњег Жан Моне (Jean Monnet) пројекта Музички идентитети и европска перспектива – интердисциплинарни приступ (Musical identities and European perspective: an interdisciplinary approach, 553391-EPP-1-2014-1-RS-EPPJMO-MODULE), чији су покровитељи Темпус – Ерасмус фондација Европске уније и Универзитет уметности у Београду. Остваривање овог пројекта подразумева низ активности: истраживањa, држање предавања студентима мастер и докторских студија музикологије, као и других, превасходно извођачких студијских програма, одржавање округлих столова и симпозијума, објављивање релевантних публикација, итд. Тим за реализацију Жан Моне модула чини осам професора музиколога са Катедре за музикологију ФМУ: др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор (руководилац пројекта), др Весна Микић, редовни професор, др Соња Маринковић, редовни професор, др Ивана Перковић, ванредни професор, др Марија Масникоса, ванредни професор, ванредни професор, др Тијана Поповић-Млађеновић, ванредни професор, др Драгана Јеремић-Молнар, ванредни професор и др Драгана Стојановић-Новичић, ванредни професор.
Више информација о овом пројекту можете пронаћи на: http://www.midep.ac.rs/