Можете нас пратити и на:

 

Facebook youtube

 


Контакт

Факултет музичке уметности
Kраља Милана бр.50
11000 Београд

Телефон:
+ 381 11 2659 466

Teleфaкс:
+ 381 11 2643 598

E-пошта:
fmuinfo@fmu.bg.ac.rs 

 

InMusWB - Tempus

 

EU flag-Erasmus

 

Актуелности


Савет Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду је на седници одржаној 17. јуна 2015. године, изабрао је мр Љиљану Несторовску, редовног професора за ужу уметничку област Харфе, за декана Факултета музичке уметности за наредни трогодишњи мандатни период, за академске 2015/16., 2016/17. и 2017/18. године.
Мр Љиљана Несторовска, редовни професор ступиће на дужност декана Факултета музичке уметности 1. октобра 2015. године.
За продекана за уметнички рад изабрана је мр Анета Илић, редовни професор за ужу уметничку област Соло певања, за продекана за научни рад др Ивана Перковић, ванредни професор за ужу научну област Музикологије, а за продекана за наставу изабран др ум. Иван Бркљачић, доцент за ужу теоријско-уметничку област Музичке теорије.


ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ОБАВИЋЕ СЕ 21. СЕПТЕМБРА 2015.


ПРВИ УСПИСНИ РОК ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА ОБАВИЋЕ СЕ 16.17. И 18.9.2015. ДРУГИ УПИСНИ РОК ЈЕ 28.29. И 30.9.2015.


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

више на: Прелиминарна ранг листа


ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2015/16 ПОТРЕБНО ЈЕ :

1. Сва оригинална документа, без којих се студент не може уписати
2. Два обрасца ШВ 20 као и индекс (купују се у скриптарници факултета)
3. За студенте који плаћају школарину, уплатница на износ од 15.000 динара на име прве рате школарине
4. Две фотографије (величине као за пасош)

Упис је 14. и 15. јула од 9 до 12 часова.

 

Актуелности


Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2015/2016. годину

више на: Упутство за спровођење уписа


Сви студенти који су конкурисали на два студијска програма и налазе се на предлогу ранг листе на оба студијска програма потребно је да се писмено изјасне до четвртка, 9. јула. Изјашњавања су сваким радним даном од 9 до 12 часова у Студентској служби. Образац изјаве се налази у Студенсткој служби.


Иновације у настави - током другог семестра академске 2014/2015. године у оквиру предмета Психологија музичке даровитости 2 на Мастер академским студијама, предметни наставник проф. др Бланка Богуновић, реализован је пилот пројекат "Уметник као кеативни предузетник - менаџмент у музици" чији садржај и активности је осмислила Нада Јефтенић, ПР менаџер Факултета музичке уметности и апсолвент Докторских научних студија на Факултету драмских уметности у Београду. Циљ овог малог пројекта био је да се у оквиру наставе предмета који је заснован на концепту целоживотног развоја музичке даровитости омогући стицање знања и искустава везаних за развојни период после завршавања факултета и започињања професионалне самосталне уметничке и/или предузетничке каријере.

више на: Иновације у настави