Контакт

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50,
11000 Београд

Телефон:
+ 381 11 265 98 87
+ 381 11 265 94 66

Teleфaкс:
+ 381 11 264 35 98

E-пошта:
fmuinfo@fmu.bg.ac.rs