Scientific publications

Monographs

2012.
Комплексно посматрање музике: Критичари, есејисти и естетичари – Павле Стефановић, Драгутин Гостушки. Роксанда Пејовић, Београд: Катедра за музикологију, Факултет музичке уметности
Музички таленат и успешност (друго издање), Бланка Богуновић Београд, Факултет музичке уметности
Игре плесних структура – Традиципнална игра и музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних утицаја, Селена Ракочевић, Београд, Катедра за етномузикологију, Факултет музичке уметности
2013.
Орфеј у репетитивном друштву: Пост минимализам у српској музици за гудачки оркестар у последње две деценије 20. века, монографија, аутор Марија Масникоса, рецензенти Катедра за музикологију/ др Мирјана Веселиновић Хофман, др Весна Микић, извор финансирања Министарство просвете и науке РС
Винко Глобокар: музичка одисеја једног емигранта, Драгана Стојановић-Новичић Београд, Катедра за музикологију, Факултет музичке уметности
Musical Instruments in Medieval Serbia, Roksanda Pejović, Belgrade, Faculty of Music
2014.
Интеракција музике и времена, Мирјана Живковић, Београд, Факултет музичке уметности
Зимско путовање Вилхелма Милера и Франца Шуберта. Књижевна музичка и естетичка обрада мотива лутања у духу романтике, Драгана Молнар, Београд, Факултет музичке уметности
Adornov Šubert. Put ka teoriji mimezisa, Dragana Jeremić-Molnar, Aleksandar Molnar Beograd, Fakultet muzičke umetnosti
Dixit et salvavi anima mea. Писана реч Константина Бабића I, Мирјана Живковић и Бранка Ивковић-Петронив, Факултет музичке уметности
2015.
Avangardna umetnost kao teorijska praksa, Санела Николић, монографија, Катедра за музикологију
Музичко писмо, Тијана Поповић – Млађеновић, Катедра за музикологију
2016.
Критике, есеји и књиге. Први београдски музичари – дипломци после 1945. године, Роксанда Пејовић
Хумор у српској музици 20. века, Ивана Вуксановић

Collective Monographs and Proceedings

2012.
Identities: The World of Music in Relation to Itself. Tilman Seebass, Mirjana Veselinović-Hofman, Tijana Popović Mladjenović, Belgrade:Department of Musicology, Faculty of Music
Between Nostalgia, Utopia, and Realities,Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mladjenović, Mirjana Veselinović-Hofman (eds.). Belgrade: Department of Musicology, Faculty of Music
Музиколошке перспективе 1, Ивана Перковић (ур.). Београд: Катедра за музикологију, Факултет музичке уметности
Музиколошке перспективе 2, Ивана Перковић (ур.). Београд: Катедра за музикологију, Факултет музичке уметности
У част професора Дејана Деспића: радови са Осмог годишњег скупа Катедре за музичку теорију, Милош Заткалик (ур.), Катедра за музичку теорију, Београд, Факултет музичке уметности
Играј, иград, играј! 14. Педагошки форум Катедре за солфеђо и музичку педагогију Факултета музичке уметности, Милена Петровић (ур.), Београд, Факултет музичке уметности
2013.
Music Theory and AnalysisThe 10th International Conference Music Semiotics 40 years after, књига апстраката, група аутора, уредници Ана Стефановић, Ивана Вуксановић, Атила Сабо, извор финансирања Министарство просвете и науке РС
Играј, иград, играј! 15. Педагошки форум Катедре за солфеђо и музичку педагогију Факултета музичке уметности, Милена Петровић (ур.), Београд, Факултет музичке уметности
2014.
Music Identities on Paper and Screen, Mirjana Veselinović-Hofman, Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mladjenović (eds.). Belgrade: Department of Musicology, Faculty of Music, University of Arts in Belgrade
Interdisciplinary Approach to Music: Listening, Performing, Composing, Tijana Popović Mladjenović, Blanka Bogunović, Ivana Perković Belgrade: Faculty of Music, University of Arts in Belgrade
Adornov Šubert. Put ka teoriji mimezisa, Dragana Jeremić-Molnar, Aleksandar Molnar Beograd, Fakultet muzičke umetnosti
2015.
17. Педагошки форум сценских уметности, Социолошки аспект педагогије и извођаштва у сценским уметностима, приредила Милена Петровић, Катедра за солфеђо и музичку педагогију
2016.
Музичка и играчка традиција мултиетничке и мултикултуралне Србије, зборник, уредници Сања Радиновић и Димитрије Големовић
18. Педагошки форум сценских уметности 2015, зборник радова, Милена Петровић Music: Transitions/Continuities, зборник радова, Весна Микић
2017.
From structure to narrative, Proceedings of the 9th International Conference Music Theory and Analysis, zbornik radova, urednici Anica Sabo, Ana Stefanovic, Ivana Vuksanovic